ประชุมคณะกรรมการครั้งที่1

laptop, office, hand

ประชุมครั้งที่ 1